Norra Smålands Sport och Veteranfordonsklubb
Vår klubblokal finns vid
Gjutargatan 7A, där vi träffas varje onsdag från kl 19:00 över en kopp fika.
Du hittar lättast från bron över järnvägen i Nässjö mot Malmbäck
höger i första rondellen efter ca. 200 meter parkera till vänster
klubblokalen finns under Securitas.
 
Klubbens motto är :
Låt de gamla hjulen rulla !
Syftet är att verka för bevarande av två– tre– och fyrhjuliga fordon.
I begreppet "bevara" lägger vi inte in enbart själva samlandet, 
utan också sådant som har att göra med att hjälpa till vid anskaffning av reservdelar, litteratur och teknisk support m m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefonnummer Ordförande 0709-32 61 75
 
Klubbledningen består av :
Ordförande
Sivert Axelsson Tfn 0380-150 14
v. Ordförande
Jan-Eric Wilsson Tfn 036 914 12  
Kassör
Jonas Uhrbom Tfn. 0380 156 21
Sekreterare
Roger Johansson Tfn 070-3089337
Vice Sekreterare
Kennet Johansson Tfn 0380 166 18
Suppleanter
Bernt Gustavsson Tfn0380 202 46
Hans Uhrbom Tfn 0380 746 48
Klubbvärdar
Lennart Ahlsén 0703 393 487
Ledare för renoveringsladan
Kennert Salomonson 0705-919082
Bibliotekarie
Sven –Erik Grundsten 0380-12446
Kontaktman Sportvagnar
Lennart Ahlsén Tfn 0380 750 08
Sven Stenquist Tfn 0380 37 00 10
Mopedsektionen
Karl-Gustav Karlsson Tfn 0380 51 18 57
Redaktionskommitté
Sivert Axelsson 0380-15014
Sven Stenquist 0380-370010
Kenneth Johansson 0380-16618
Jonas Uhrbom Tfn. 0380 156 21
Rallysamordnare
Hans Uhrbom Tfn 0380 746 48
Försäkringskommitté  
Hans Uhrbom Tfn 0380 746 48
Revisorer
Lars-Göran Andersson 0705 388 923
Per Friberg 0706 775198
Valberedning
Reidar Wångehag 0704 452644
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Startsidan