INBJUDAN
TILL
RALLY HÖGLAND

SÖNDAGEN 16 JUNI 2019

NSSVK inbjuder till vårt 43:e rally enligt ovan med första start kl. 10:00 Start och mål är som vanligt förlagda till Nässjö Hembygdspark. Rundan är i år ca 13 mil. Deltagande fordon skall vara tillverkade senast 1989. Även i år är sportbilar av nyare modell välkomna. NSSVK förbehåller sig rätten att välja ut de ekipage som tillsammans ger publiken en representativ kavalkad av motorismens utveckling.

Anmälan görs på bifogade blankett oss tillhanda senast 17 maj per post, e-mail: rallyhogland@nssvk.se. Anmälningsavgift: 200 kr/fordon. Bifoga gärna ett foto som vi kan använda till programbladet. Fotot skickar vi naturligtvis tillbaka till dig efter rallyt.
Startbekräftelse med all information skickas ut vecka 23
Efteranmälningar i mån av plats och med förhöjd avgift på 50 kronor.
Efteranmälningar kommer inte heller med i programbladet som vi delar ut.

Som vanligt finns en entusiastfordonsparkering i parken.
Servering i Nässjö Hembygdspark under hela rallydagen.

Ni är välkommen att ringa Rallykommittèn på 070-5878305 om ni har några frågor.

Välkommen med Din anmälan och till vårt 43:e
Rally Högland 2019

 

Norra Smålands Sport och Veteranfordonsklubb / Rallykommittèn,
Gjutaregatan 7A,
571 42 Nässjö

Anmälningsblankett Rally Högland